Наше услуге

Обележавање и означавање магацина и радних простора

Ефикасно магацинско пословање у великој мери зависи од базичних ствари као што је добро обележен складишни простор. Без обзира на величину, капацитет, односно организацију простора и процеса нудимо комплетно решење за обележавање и означавање магацинских регала и припадајућег простора. Заокружено решење почиње консултантским делом услуге где заједно са наручиоцем посла дајемо адкеватну препоруку у погледу модела обележавања који се жели применити, баркодирања, начина, односно материјала са којим је најбоље урадити потребно означавање. Следи израда и припрема неопходног материјала, и на крају реализација целог посла.

Ласерско гравирање и израда ознака

Ласерско гравирање има изузетно широку примену. Наш фокус о овом делу јесте примена ласерски гравираних ознака у пословању. Означавање основних средстава, транспортних и амбалажних јединица на стандардизован начин доноси Вашем пословању корак напред у ефикасности, следљивости и на крају уштеди кроз потпуно или делимично избацивање из употребе конвенционалних налепница.

Декларисање робе широког промета

Наш портфолио од недавно је обогаћен и израдом декларација за робу широког промета. Декларације се израђују на материјалу који је неопходан условима складиштења и дистрибуције робе. Без обзира да ли су вам потребне декларације израђене класичном дигиталном штампом, или пластифициране за минусне температурне режиме, Иноб обезбеђује услугу дизајнирања декларације, израде и доставе на жељену адресу.

Израда баркодова и налепница за ваше пословање

Примена логистичких или индустријских налепница и одговарајућих баркодова је област где нажалост многе фирме раде ван стандарда, довијајући се “попут штапа и канапа”. То за последицу врло често доноси проблеме са купцима као што су отежан пријем испоручене робе, поновно декларисање и слично. Било да је у питању производња, складиштење или дистрибуција робе Иноб у овом сегменту нуди низ услуга које ће унапредити ваше пословање. Нудимо едукацију, усмеравање у правцу који бар код је адекватан за ваше потребе, дизајн и израду налепница. Такође, можемо понудити услужно коришћење штампача налепница.

Поправка амбалаже

Успешно радимо поправке различитих врста транспортне амбалаже. Самопокретна амбалажна средства (рол контејнери, рол палете, термо рол контејнери) захтевају периодични сервис. Манипулација по терену који није раван, неправилан транспорт и неадекватно руковање те сличне околности доводе до различитих врста оштећења на овом типу амбалаже. Квалитетно санирамо све врсте механичких оштећења које могу настати. Без обзира да ли је потребно варење, замена полица, исправљање пластичних или метални делова, поправку точкова, Иноб може да понуди ову врсту услуге.